AMUR
AMR Menu
menu tlačidla
AMUR

Systém nahrávania hovorov AMUR

Profesionálne riešenie pre firmy všetkých veľkostí vo všetkých odvetviach

SME ULOŽIME VŠETKO, ČO SA HOVORÍ!

PREČO POTREBUJETE ZÁZNAM

 • Ukladanie informácií o dôležitých rozhovoroch a transakciách
 • Ochrana pred podvodmi a neetické obchodné praktiky
 • Detekcia a prevencia podvodov
 • Lepší zákaznícky servis
 • Rekonštrukcia incidentov
 • Poskytovanie vyučovania a učenia zamestnancov
 • Protokolovanie obchodnej činnosti
Ďalšie podrobnosti

VÝHODY AMUR

 • Profesionálne riešenie
 • Škálovateľná modulárna architektúra
 • Intuitívne rozhranie
 • Jednoduchá integrácia so softvérom a databázou zákazníkov
 • Integrovaný systém CRM
 • Široký výber pripojovacích rozhraní (PCI, PCIe, Ethernet, USB)
 • Súčasný zápis dát z rôznych typov zdrojov (analógových, BRI, E1, VoIP)
 • WEB a Desktop prístup k dátam
 • Funkčné dokončenie podľa požiadaviek zákazníka
 • Optimálne náklady
Ďalšie podrobnosti Ďalšie podrobnosti

PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

Call centrá

 • → Sledovanie kvality a výkonnosti kontaktného centra
 • → Možnosť získať spoľahlivé informácie o tom, čo si zákazníci myslia o Vašej spoločnosti, výrobkoch a službach
 • → Pomoc pri riešení sporov a nezhôd
 • → Hodnotenie účinnosti každého zamestnanca
 • → Kontrola zamestnancov pre dodržanie zavedených postupov, súlad s predpismi a firemnej politiky

Verejná bezpečnosť a vládne agentúry

 • → Automatické nahrávanie a ukladanie tiesňových volaní, rýchlosť reakcie a proces interakcie zamestnancov pri riešení problémov
 • → Okamžité prehranie zaznamenaných dát s cieľom overiť a upresniť informácie
 • → Sledovanie volaní v reálnom čase, čo umožňuje okamžite zasiahnuť v procese interakcie a vplyv na situáciu
 • → Štúdium a zhromažďovanie dôkazov o incidente pre ďalšie právne šetrenie
 • → Určenie potrebu školenia zamestnancov kontaktného centra s cieľom zlepšiť rýchlosť a presnosť spracovania odvolaní občanov

Finančný sektor

 • → Monitorovanie transakcií a ostatných podnikateľských činností
 • → Presné rekonštrukcie udalostí pre audit
 • → Rýchle riešenie sporov
 • → Pomoc pri vyšetrovaní prípadov podvodov
 • → Sledovanie účinnosti pracovných procesov
 • → Zvýšenie úrovne vzdelania personálu

RIEŠENIE OBCHODNÝCH PROBLÉMOV

Rekonštrukcia a analýzy nehôd

 • → Obnova postupnosti udalostí a podujatí zamestnancov
 • → Identifikovať osoby zodpovedné za incident
 • → Použitie uložených dát ako právny dôkaz

Optimalizácie podnikových procesov

 • → Zvýšenie kvality služieb zákazníkom
 • → Poskytovanie vyučovania a učenia zamestnancov
 • → Zhromažďovanie spoľahlivých štatistických informácií
 • → Protokolovanie obchodnej činnosti
 • → Analýza pracovnej záťaže a výkonnosti zamestnancov
 • → Automatické nahrávanie ústnych dohôd
 • → Zníženie nákladov na komunikačné služby

Zvýšená bezpečnosť

 • → Detekcia a prevencia úniku informácií
 • → Kontrola nad ochranou obchodného tajomstva
 • → Detekcia a prevencia podvodov
 • → Ochrana pred neetické správanie zamestnancov
 • → Monitorovanie technického stavu telefónnych liniek
 • → Zabezpečenie transparentnosti obchodných procesov
 • → Automatické riadenie personálnych činností

VÝHODY AMUR

 • Profesionálne riešenie

  Produkt je založený na 15 rokov skúseností a pomocou najmodernejších technológií v oblasti hardvérového a softvérového vývoja.

 • Škálovateľná modulárna architektúra

  Sada komponentov nám umožňuje poskytovať riešenia šité na mieru úloh konkrétneho užívateľa s možnosťou rozšírenia funkčnosti a kapacity záznamového systému.

 • Intuitívne rozhranie

  Náš softvér je určený pre priemerného používateľa a umožňuje začať pracovať so systémom bez preštudovaní návodu na obsluhu.

 • Jednoduchá integrácia so softvérom a databázou zákazníkov

  Softvérová architektúra umožňuje klientskemu programu získať informácie z databázy, alebo v reálnom čase v čase záznamu.

 • Nahrávanie obrázkov z obrazovky počítača

  Automatický záznam obrazovky užívateľských dát môže byť použitý ako jediný analytický systém pre analýzu kvality a rýchlosti práce pracovníkov, spolu so zvukovými dátami. Pri počúvaní zvukových nahrávok, prevádzkovateľ, v synchronizácii so zvukom zobrazuje informácie od užívateľa na obrazovke, ktorá umožňuje obnoviť úplný obraz o akcie používateľa v situácii záujmu.

 • Integrovaný systém CRM

  Systém pre vedenie klientskej databázy a riadi interakcie s nimi od prvého kontaktu na dokončenie transakcie.

 • Funkčné dokončenie podľa požiadaviek zákazníka

  Vysoká profesionalita zamestnancov umožňuje kvalitatívne aj v krátkom čase vyvinúť ďalšie funkcie potrebné klientom.

 • WEB a Desktop prístup k dátam

  Možnosť profesionálneho spracovania dát, na lokálnom počítači, vďaka prístupu k dátam prakticky z akéhokoľvek zariadenia s webovým prehliadačom, a to bez inštalácie akéhokoľvek softvéru.

 • Optimálne náklady

  Optimalizácia procesu návrhu a výroby nám umožňuje stanoviť ceny, ktoré Vás príjemne prekvapia

 • Súčasný zápis dát z rôznych typov zdrojov (analógových, BRI, E1, VoIP)

  Tento softvér architektúra umožňuje kombinovať dáta z rôznych zdrojov do jednej databázy, s možnosťou prístupu k informáciám o každý typ linky.

 • Hľadanie v audio slov a fráz

  Využitie moderných technológií na základe fonetickej audio-analytiky, umožňuje vyhľadávať v zaznamenaných informácií určité slová alebo frázy ako text v tabuľkovom formáte, ktorý umožňuje fantasticky znížiť rýchlosť spracovania zvukových dát. Presnosť vyhľadávania nie je závislá na kvalite zvuku, prízvuku, dialektu alebo neštandardnéj gramatike. V súčasnej dobe je realizované pre prácu s ruským a anglickým jazykom.

 • Široký výber pripojovacích rozhraní
  (PCI, PCIe, Ethernet, USB)

  Dosky s plošnými spojmi PCI a PCI-Express, nainštalované v počítači;
  externé zariadenia pripojené k počítaču cez USB alebo Ethernet-port;
  Kompaktné samostatné riešenia „všetko v jednom“ založený na špecializovaných zariadeniach.

VÝHODY AMUR

Profesionálne riešenie

Produkt je založený na 15 rokov skúseností a pomocou najmodernejších technológií v oblasti hardvérového a softvérového vývoja.

Škálovateľná modulárna architektúra

Sada komponentov nám umožňuje poskytovať riešenia šité na mieru úloh konkrétneho užívateľa s možnosťou rozšírenia funkčnosti a kapacity záznamového systému.

Intuitívne rozhranie

Náš softvér je určený pre priemerného používateľa a umožňuje začať pracovať so systémom bez preštudovaní návodu na obsluhu.

Jednoduchá integrácia so softvérom a databázou zákazníkov

Softvérová architektúra umožňuje klientskemu programu získať informácie z databázy, alebo v reálnom čase v čase záznamu.

Integrovaný systém CRM

Systém pre vedenie klientskej databázy a riadi interakcie s nimi od prvého kontaktu na dokončenie transakcie.

Funkčné dokončenie podľa požiadaviek zákazníka

Vysoká profesionalita zamestnancov umožňuje kvalitatívne aj v krátkom čase vyvinúť ďalšie funkcie potrebné klientom.

WEB a Desktop prístup k dátam

Možnosť profesionálneho spracovania dát, na lokálnom počítači, vďaka prístupu k dátam prakticky z akéhokoľvek zariadenia s webovým prehliadačom, a to bez inštalácie akéhokoľvek softvéru.

Optimálne náklady

Optimalizácia procesu návrhu a výroby nám umožňuje stanoviť ceny, ktoré Vás príjemne prekvapia

Súčasný zápis dát z rôznych typov zdrojov (analógových, BRI, E1, VoIP)

Tento softvér architektúra umožňuje kombinovať dáta z rôznych zdrojov do jednej databázy, s možnosťou prístupu k informáciám o každý typ linky.

Široký výber pripojovacích rozhraní (PCI, PCIe, Ethernet, USB)

Dosky s plošnými spojmi PCI a PCI-Express, nainštalované v počítači;
externé zariadenia pripojené k počítaču cez USB alebo Ethernet-port;
Kompaktné samostatné riešenia „všetko v jednom“ založený na špecializovaných zariadeniach.

Nahrávanie obrázkov z obrazovky počítača

Automatický záznam obrazovky užívateľských dát môže byť použitý ako jediný analytický systém pre analýzu kvality a rýchlosti práce pracovníkov, spolu so zvukovými dátami. Pri počúvaní zvukových nahrávok, prevádzkovateľ, v synchronizácii so zvukom zobrazuje informácie od užívateľa na obrazovke, ktorá umožňuje obnoviť úplný obraz o akcie používateľa v situácii záujmu.

Hľadanie v audio slov a fráz

Využitie moderných technológií na základe fonetickej audio-analytiky, umožňuje vyhľadávať v zaznamenaných informácií určité slová alebo frázy ako text v tabuľkovom formáte, ktorý umožňuje fantasticky znížiť rýchlosť spracovania zvukových dát. Presnosť vyhľadávania nie je závislá na kvalite zvuku, prízvuku, dialektu alebo neštandardnéj gramatike. V súčasnej dobe je realizované pre prácu s ruským a anglickým jazykom.

STAŇTE SA PARTNEROM

Vychutnajte si všetky výhody partnerstva a zarábajte s nami!

Čo partneri dostanú:

Vzdelanie a poradenstvo
 • → Zadarmo školení odborníci
 • → Pomoc pri príprave obchodných návrhov
 • → Konzultácie o výbere zariadenia
Marketingová podpora

Našim partnerom poskytujeme rôznorodú marketingovú podporu:

 • → Pripravené propagačné materiály v elektronickej i tlačenej podobe
 • → Pomoc pri príprave vlastných reklamných produktov
 • → Pomoc pri príprave a realizácii prezentácie pre klientov
 • → Analytické a technické informácie ktoré nie sú k dispozícii zákazníkom
Bezplatná technická podpora
 • Technická podpora a bezplatné poradenstvo všetkým partnerom a koncovým zákazníkom spoločnosti.
 • Technická podpora je k dispozícii prostredníctvom osobitnej internetovej stránky s elektronickým systémom účtovných aplikácií, e-mailom alebo telefonicky.
 • Odborníci technickej podpory môžu dať písomné alebo ústne rady, a pripojiť sa k systému zákazníka a na diaľku riešiť jeho problém.
Záruka a servis
 • Na všetky naše výrobky záruka - 2 rok. V osobitných prípadoch môže byť záruka predĺžená.
 • Doba trvania záručného servisu a opravy prakticky neobmedzená a záleží len na dostupnosti komponentov na trhu.
Poslať požiadavku

Kontakty

PRIMTEHPLUS Družba z Оmejeno Оdgovornostjo Ukrajina, 61045, Harkov, Otakara Yarosha Lane, hiša 12-A Telefon: +38 (057) 766-13-66, mob .: +38 (050) 660-77-10. E-pošta: infopost.ptp@gmail.com

Lahko nam pišete in kontaktirali vas bomo, da pojasnimo podrobnosti.